Hymera


Julkisivusäleiköt
Testaustorni
Sokkelikivet

Metalli

Monipuoliset metallityöt kuten esim.
- maanteille opastintaulujen ristikko- ja putkiporttaalit
- kaikki tiehallinnon tyyppikuvien mukaiset
  sillankaiteet ja -osat
- julkisivurakenteet: kasetit, säleiköt ja pellitykset
- myös täydentävät rakennuspeltityöt
- kaikki teräsrungot ja -portaat sekä kaiteet
Rakennus

Uudis- ja korjausrakentaminen
- maanrakennustyöt
- teräspaalutukset
- perustustyöt, anturat, sokkelit
  ontelolaatta-asennukset
- runkotyöt
- kaikki sisäpuoliset työt
- vastaavan mestarin / pääsuunnittelijan palvelut

Hymera Oy   |   MARTINSYRJÄNTIE 11, 05800 HYVINKÄÄ (kartta)    |    tsto +358 20 743 3720    |    fax +358 20 743 3729